Buurten rondom Baaium

Ontdek wat men gemiddelde per wijk verdient! Selecteer één van onderstaande wijken om een indruk te krijgen van bevolkingssamenstelling, zoals de verdeling mannen vs. vrouwen en leeftijd gegevens. Van Baaium zijn ook buurtgegevens beschikbaar zoals gemiddelde prijs van de koopwoningen en de verhouding huur- en koopwoningen rondom Baaium.


Baaium - Gemeente Littenseradiel

Winsum - Gemeente Littenseradiel

Wjelsryp - Gemeente Littenseradiel

Verspreide huizen Winsum - Gemeente Littenseradiel

Verspreide huizen Wjelsryp - Gemeente Littenseradiel

Hûns - Gemeente Littenseradiel

Hns - Gemeente Littenseradiel

Verspreide huizen Dronrijp - Gemeente Menaldumadeel

Spannum - Gemeente Littenseradiel

Dronrijp - Gemeente Menaldumadeel

Verspreide huizen Spannum - Gemeente Littenseradiel

Leons - Gemeente Littenseradiel

Easterlittens - Gemeente Littenseradiel

Zweins - Gemeente Franekeradeel

Baard - Gemeente Littenseradiel

Verspreide huizen Easterlittens - Gemeente Littenseradiel

Schingen - Gemeente Menaldumadeel

Verspreide huizen Hilaard - Gemeente Littenseradiel

Verspreide huizen Tzum - Gemeente Franekeradeel

Tzum - Gemeente Franekeradeel

Iens - Gemeente Littenseradiel

Verspreide huizen Peins - Gemeente Franekeradeel

Blessum - Gemeente Menaldumadeel

Hinnaard - Gemeente Littenseradiel

Peins - Gemeente Franekeradeel

Hilaard - Gemeente Littenseradiel

Schalsum - Gemeente Franekeradeel

Jorwert - Gemeente Littenseradiel

Watertoren, Bloemketerp en Zevenhuizen - Gemeente Franekeradeel

Verspreide huizen Menaldum - Gemeente Menaldumadeel

Stationsbuurt, Oostelijk en zuidelijk industrieterrein - Gemeente Franekeradeel

Slappeterp - Gemeente Menaldumadeel

Verspreide huizen Jorwert - Gemeente Littenseradiel

Menaldum - Gemeente Menaldumadeel

Schalsumerplan en Arkens - Gemeente Franekeradeel

Verspreide huizen Deinum - Gemeente Menaldumadeel

Verspreide huizen Kbaard - Gemeente Littenseradiel

Britswert - Gemeente Littenseradiel

Franeker-Zuid - Gemeente Franekeradeel

Kûbaard - Gemeente Littenseradiel

Verspreide huizen Kûbaard - Gemeente Littenseradiel

Franeker Binnenstad - Gemeente Franekeradeel

Verspreide huizen Boksum - Gemeente Menaldumadeel

Kbaard - Gemeente Littenseradiel

Boksum - Gemeente Menaldumadeel

Professorenbuurt - Gemeente Franekeradeel

Vliet, Tuinen en Frisia - Gemeente Franekeradeel

Verspreide huizen Ried - Gemeente Franekeradeel

Hamburgerrak en Het Want - Gemeente Franekeradeel

Itens - Gemeente Littenseradiel

Wommels - Gemeente Littenseradiel

Deinum - Gemeente Menaldumadeel

Mantgum - Gemeente Littenseradiel

C. van Saarloosstraat en omgeving - Gemeente Franekeradeel

Boer - Gemeente Franekeradeel

Ried - Gemeente Franekeradeel

Verspreide huizen Easterein - Gemeente Littenseradiel

Bears - Gemeente Littenseradiel

Easterein - Gemeente Littenseradiel

Verspreide huizen Marssum - Gemeente Menaldumadeel

Kaatsersbuurt - Gemeente Franekeradeel

Verspreide huizen Mantgum - Gemeente Littenseradiel

Wiuwerd - Gemeente Littenseradiel

Wiuwert - Gemeente Littenseradiel

Jellum - Gemeente Littenseradiel

't War, Witzens en Groot Lankum - Gemeente Franekeradeel

Verspreide huizen Wommels - Gemeente Littenseradiel

Hitzum - Gemeente Franekeradeel

Weidum - Gemeente Littenseradiel

Verspreide huizen Lollum - Gemeente Wnseradiel

Verspreide huizen Weidum - Gemeente Littenseradiel

Verspreide huizen Hitzum - Gemeente Franekeradeel

Dongjum - Gemeente Franekeradeel

Rien - Gemeente Littenseradiel

Verspreide huizen Dongjum - Gemeente Franekeradeel

Lollum - Gemeente Wnseradiel

Verspreide huizen Berlikum - Gemeente Menaldumadeel

Lollum - Gemeente Wûnseradiel

Lollum - Gemeente W�nseradiel

Verspreide huizen Lollum - Gemeente W�nseradiel

Verspreide huizen Lollum - Gemeente Wûnseradiel

Marssum - Gemeente Menaldumadeel

Industriegebied West en bedrijventerrein Kie - Gemeente Franekeradeel

Verspreide huizen Franeker - Gemeente Franekeradeel

Verspreide huizen Beetgum - Gemeente Menaldumadeel

Newton - Gemeente Leeuwarden

Engelum - Gemeente Menaldumadeel

Toekomstig bedrijventerrein - Gemeente Leeuwarden

Beetgum - Gemeente Menaldumadeel

Easterwierrum - Gemeente Littenseradiel

Berlikum - Gemeente Menaldumadeel

Waaksens - Gemeente Littenseradiel

Verspreide huizen Achlum - Gemeente Franekeradeel

Businesspark Leeuwarden - Gemeente Leeuwarden

Zwette-Schenkenschans - Gemeente Leeuwarden

Wier - Gemeente Menaldumadeel

Verspreide huizen Minnertsga - Gemeente het Bildt

Verspreide huizen Boazum - Gemeente Littenseradiel

Verspreide huizen Herbaijum - Gemeente Franekeradeel

Boazum - Gemeente Littenseradiel

De gegevens zijn ter beschikking gesteld door het Centraal Bureau voor de Statistiek.2017 - StraatInfo.nl
Misdaad in Baaium | 112 alarmeringen Baaium | Goedkoop Tanken in Baaium | Supermarkten in Baaium | Weerbericht Baaium